Apgaulė viršelis

Novelė

2022 m. „Eglės“ leidykla išleido novelių knygą „Apgaulė“, tai pirmoji autorinė spausdintinė knyga.​

Knygos tekstai dvelkia keista nuotaika, lyg atidarius seniai nelankytus muziejinius kambarius, kuriuose atsidūrus gera prisiminti anuos paprastus laikus. Gal tai ir periferinės kultūros trauka, Klaipėdos krašto koloritas – ypatinga regioninė kultūra, nuotaikos, personažų charakteriai. Atrodo, kad S. Benečio veikėjams Vilniuje ar platesniame pasaulyje nėra kas veikti – ten jie nebebūtų jie, svetur jie prarastų savastį. Jie išaugę iš savo terpės, gyvena iš jos neišeidami, kaip Kristijono Donelaičio būrai Vyžlaukio valsčiuje, ir tai toks organicistinis būties modelis primena romantinę kultūros paradigmą.

Regimantas Tamošaitis