Nijolė Marytė Šerniūtė

Rašytoja

Gimė 1948.03.13 Tauragės raj., Meldikviršių apskrityje, Šaltaičių km.

Mokėsi Rusnės ir Saugų vidurinėse mokyklose, Vilniaus Pedagoginiame Institute.

Mokytojavo Stemplių, Ismonių aštuonmetėse, Sangrūdos vidurinėje, Šilutės mokykloje – technikume, Šilutės Vydūno gimnazijoje, porą metų dirbo Šilutės Švietimo skyriuje.

Vaikams užaugus ir sukūrus savo šeimas, laikinai išvyko į JAV. Dar negrįžo. Ten dirbo Noristown vakarinėje mokykloje iki pensijos.

Išėjusi į pensiją surinko savo eilėraščius, sudėjo į knygą „Lange dar švies…“ Pandemijos metu „Žuvėdros“ leidykla išleido antrą knygą „Raišas paukštis“, o 2023 m. „Slinktys“ išleido dar dvi jos knygas: romaną „Vilkų Kampo Eliza“ ir poezijos rinkinį „Nesugalvojau saulės“.