Sigitas Benetis

Rašytojas, modernios stilistikos novelistas

Gimė 1964 metais.

Baigė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją, trimito klasę. Rašyti pradėjo nuo 2011 metų, slapyvardžiu Benas Tarkeris. Novelė „Drugelis“ įtraukta į žurnalo „Nemunas“ rinktinių tekstų priedą.
Autorius bendradarbiauja su kultūros leidiniais: „Šiaurės Atėnai“, „Literatūra ir menas“, „Nemunas“, „Durys“ literatūros almanachu „Baltija“.
Autoriaus kūryba įvertinta už modernią stilistiką, europietiškos ekspresionistinės literatūros tęstinumą bei gyvastingą klaipėdiečio kasdienybės vaizdavimą.
Pirmoji novelė „Paminklas“ publikuota kultūros leidinyje „Šiaurės Atėnai“, novelė „Smuikininkas“ tapo Maironio lietuvių literatūros muziejaus organizuoto konkurso „Istorija verta knygos“ laureate.

2023 m. literatūrinė Ievos Simonaitytės premija už novelių knygą „Apgaulė“.

Autoriaus žodis:

„Gyvenau trūkume ir, kad niekas to nematytų, tarsi įgudęs magas mikliai iš tuščios kepurės traukdavau už ausų zuikį ar gyvą balandį. Tie triukai, kaip ir viskas, ką vaizdavau, buvo melas. Įkišdavau į skrybėlę trūkumą, kad vėliau iš jos ištraukčiau irgi trūkumą, tik su judančiom ausim ar sparnais. Trūkumas įkištas į trūkumą, tik didino trūkumą, tačiau aš negalėjau sustoti – turėjau juk kuo nors užsiimti. Tikriausiai jaučiau, kad sustojęs ką nors suprasiu, o supratęs – neišdrįsiu nieko keisti.“