Sigitas Benetis

Sigitas Benetis

Rašytojas, modernios stilistikos novelistas Gimė 1964 metais. Baigė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją, trimito klasę. Rašyti pradėjo nuo 2011 metų, slapyvardžiu Benas Tarkeris. Novelė „Drugelis“ įtraukta į žurnalo „Nemunas“ rinktinių tekstų priedą.Autorius bendradarbiauja su kultūros leidiniais: „Šiaurės Atėnai“, „Literatūra ir menas“, „Nemunas“, „Durys“ literatūros almanachu „Baltija“.Autoriaus kūryba įvertinta už modernią stilistiką, europietiškos ekspresionistinės literatūros tęstinumą bei…

„Apgaulė“

„Apgaulė“

Novelė 2022 m. „Eglės“ leidykla išleido novelių knygą „Apgaulė“, tai pirmoji autorinė spausdintinė knyga.​ Knygos tekstai dvelkia keista nuotaika, lyg atidarius seniai nelankytus muziejinius kambarius, kuriuose atsidūrus gera prisiminti anuos paprastus laikus. Gal tai ir periferinės kultūros trauka, Klaipėdos krašto koloritas – ypatinga regioninė kultūra, nuotaikos, personažų charakteriai. Atrodo, kad S. Benečio veikėjams Vilniuje ar…

End of content

End of content